Make your own free website on Tripod.com

STATISTIK DAN KEMUDAHAN ASAS SEKOLAH

Perkara
Kuantiti
Bilangan Guru
42
Bilangan Pelajar
881
Kaki Tangan Bukan Mengajar
8
Makmal Sains
3
Kantin
1
Bengkel MPV
1
Bengkel Kemahiran Hidup
1
Makmal Komputer
1
Pusat Sumber
1
Bilangan Kelas
14
Gelanggang Permainan
1
Padang Besar
1
Padang Mini
1


Kemudahan Bilik Khas
Bilik Kaunseling

Klinik Sains Dan Matematik

Unit Peperiksaan

Bilik Ketua Guru Disiplin

Bilik Gerakan
Bilik Setiausaha Peperiksaan
Stor Skim Pinjaman Buku Teks
Bilik Majlis Perwakilan Pelajar
Bilik Koperasi Sekolah

Bilik Setiausaha Sukan

Bilik Gerakan

Bilik Alat Pandang Dengar

Pejabat Am

Bilik Pendidikan Seni Visual

Surau
Bilik Jahitan - ERT
Kelas Mini Bahasa Inggeris -EMC
Bilik Masakan - ERT
Bilik Rawatan Sakit
Bilik Komputer Guru
Bilik Simpanan Pakaian
Bilik PA Sistem