Make your own free website on Tripod.com

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Pengurusan Hal Ehwal Muridsekolah ini diurus dan ditadbir oleh En.Raduan Haji Abd Rahman dan selaku Penolong Kanan Kurikulum sekolah.Untuk mempastikan pengurusan kurikulum yang berkesan , beliau dibantu oleh jawatankuasa yang bertanggungjawab merancang dan melaksanakan segala garis panduan yang berkaitan dengan kurikulum.

Jawatankuasa ini dibentuk mengikut keperluan dan garis panduan yang telah ditetapkan demi untuk menjaga kebajikan , keselamatan dan memenuhi kehendak pekeliling yang ditetapkan.Dalam usaha untuk memantapkan keberkesanan pengurusan HEM , semua guru terbabit perlu menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan segala perancangan HEM sepanjang tahun.

 

Jawatankuasa HEM
Penasihat Pengetua : En Mohamad Tan Bacho
  Pengerusi En.Raduan Haji Abdul Rahman
  Setiausaha Encik Ali Hatab Haji Ayub
 • Unit Disiplin
Puan Jumariah Lauba
 
 • Skim Pinjaman Buku Teks
Puan Salbiah Hussain
 
 • Kebajikan dan Insurans
Encik Matan Payang
 
 • Keselamatan Dan Kesihatan
Encik Azmi Mohd Pakir
 
 • Kebersihan Dan Keceriaan
Cik Kalsom Saeni
 
 • Koperasi
Cik Siti Haidah Norbinsha
 
 • Majlis Perwakilan Pelajar
Encik Luqman Hakim Jamin
 
 • Pangkalan Data
Encik Mohd Shariff Jusoh
 
 • Penyelaras Maklumat
Encik Pang Yun Hiung
 
 • Penyelenggaraan Dan Inventori
Encik Mohd Ali Said
 
 • Kantin
Puan Wan Zaharatul Liza Mohd Ariffin
   
Mesyuarat HEM
 • Dalam mesyuarat yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh dua bulan , antara lain akan membuat laporan setiap unit dan cadangan-cadangan serta komen bagi menyelesaikan sesuatu kekusutan yang timbul.
 • Isu-isu semasa yang berkaitan dengan pengurusan murid akan ditekankan agar sebarang pelaksanaan selaras dengan kehendak garis panduan oleh pihak Kementerian Pelajaran.
 • Meminda/Mengubahsuai/Memansuh/Membuat dasar-dasar pengurusan HEM dan diselaraskan agar pelaksanaannya menyeluruh dan saksama oleh semua yang bertanggungjawab.
 • Dalam setiap mesyuarat semua guru dan pentadbir perlu hadir untuk mempastikan semua yang terlibat faham dan up to date dengan maklumat pengurusan HEM.