Make your own free website on Tripod.com

PENGETUA

ENCIK MOHAMAD TAN BIN BACHO
Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaNya, SMK Taman Fajar akhirnya berjaya di ambang Siber buat pertama kali.